Nieuwsberichten

Jongerenbudget (12-18 j.)

3 weken geleden

Ook in 2024 kunnen jongeren hun dromen waarmaken. We voorzien maar liefst 40 000 euro om samen met jongeren aan de toekomst van onze stad te bouwen.
Geef je les aan jongeren tussen 12 en 18 jaar? Ga dan samen met hen aan de slag om hun idee in te dienen.

Hoe?

De jongeren kunnen hun projectideeën vanaf september indienen via het inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde. Deze projecten moeten aan volgendel voorwaarden voldoen:

  • De indiener moet tussen de 12 en 18 jaar zijn.
  • Het project wordt gerealiseerd in Dendermonde of deelgemeenten.
  • Het idee ontvangt geen andere subsidies van de stad.
  • Het project kost max. 10 000 euro.
  • De indiener levert zelf een bijdrage bij de realisatie.

Alle stappen op een rij

  • Van 1 september tot 31 oktober kunnen jongeren projecten indienen.
  • Van 1 tot 15 november bepalen we welke projecten voldoen aan de voorwaarden. We nemen contact op met de indieners voor feedback of om extra info te vragen. Vervolgens legt het college van burgemeester en schepenen de definitieve lijst van de gekozen voorstellen vast die doorgaan naar de volgende fase: de stemronde.
  • Van 16 tot 30 november kan iedereen via denkmee.dendermonde.be stemmen op zijn of haar 3 favoriete ideeën. Projecten met meer dan 100 stemmen gaan automatisch naar de volgende fase.
  • Van 1 tot 31 december zal de jury geldige inzendingen, met voldoende stemmen, analyseren en bespreken. De jury bepaalt over welke projecten het budget van 40 000 euro verdeeld zal worden.
  • In januari maken we bekend welke projecten effectief worden uitgevoerd.

Maak je leerlingen tussen de 12 en 18 jaar dus warm om een idee in te dienen en wie weet kunnen ze mooie projecten realiseren zoals een aantal jongeren voor hen al deden in 2023.

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat er allemaal op stapel staat?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief