Ons uitgebreid aanbod voor scholen, verzameld op één plek.

Op deze website brengen we een divers cultureel- en educatief programma tijdens de schooluren. Het aanbod bestaat uit een ruime keuze tussen theater, dans, muziek- en filmvoorstellingen, workshops, rondleidingen …

We willen kinderen anders leren kijken, hun verbeelding prikkelen, leren reflecteren en ontdekken dat we soms anders denken en voelen en dat daar niets mis mee is.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

Aanbod
Kleuters & Lagere school

Aanbod
Secundair onderwijs

Overleg cultuur – onderwijs

Dit is een halfjaarlijks overleg tussen alle diensten en spelers die een aanbod hebben voor schoolgaande jeugd en de leerkrachten en directie die interesse hebben in dit aanbod.

Wil je mee nadenken over wat er beter kan, welke voorstellingen, workshops, tentoonstellingen of projecten jullie graag zouden plannen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Zo krijg je steeds de doodle en agenda in je mailbox. Na afloop sturen we ook een kort verslagje door. (check wel even je reclame of spambox  )

Nieuws

3 weken geleden
Nieuw Unesco-raamwerk voor cultuur- en kunsteducatie
Gepubliceerd op 06/03/2024 door Unesco Platform Vlaanderen Een nieuw raamwerk wil van cultuur en kunst een grotere prioriteit in onderwijs en educatie maken. Ook voor Vlaanderen is de tekst richtinggevend. Op 15 februari 2024 werd op de UNESCO World Conference on Culture & Arts Education in Abu Dhabi het Unesco-raamwerk voor cultuur- en kunsteducatie goedgekeurd. Het raamwerk zal de basis vormen voor het toekomstige beleid rond cultuur- en kunsteducatie op wereldvlak en zal van cultuur en kunst een grotere prioriteit in het onderwijs en educatie maken. Op haar website schrijft het Departement Cultuur, Jeugd en Media dat de tekst voor haar en het Departement Onderwijs en Vorming richtinggevend is. Bredere definitie van het begrip ‘cultuur’ Het nieuwe Unesco-raamwerk benadrukt de noodzaak van een leven lang leren in cultuur en kunst binnen alle soorten onderwijs- en leeromgevingen. Daarnaast plaatst de tekst cultuur en kunst in het hart van het onderwijsbeleid, de strategieën, de curricula en de programma's. Het raamwerk verbreedt het begrip ‘cultuur’ en omvat nu ook materieel, immaterieel, natuurlijk en levend erfgoed, culturele uitingen, evenals de culturele en creatieve industrieën. Het richt zich daarenboven op de mogelijkheden die digitale technologieën bieden voor cultuur- en kunsteducatie om de interculturele dialoog en de taaldiversiteit te helpen bevorderen. “Kunsteducatie helpt leerlingen bij het ontwikkelen van emotionele intelligentie, creativiteit en kritisch denken. Het verbetert hun welzijn en studieresultaten. Artistieke vorming bevordert ook de openheid naar anderen en het respect voor diversiteit binnen de samenleving als geheel,” aldus Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco. Oproep tot meer samenwerking In de aangenomen tekst wordt ook erkend dat leren in, door en met culturele diversiteit essentieel is om verdeeldheid te overwinnen en wederzijds begrip te bevorderen. De tekst onderstreept de noodzaak van een grotere nadruk op lokale - en vooral inheemse - culturen en erfgoed. Het raamwerk roept ook op tot het versterken van de relaties tussen onderwijs- en culturele instellingen. Dat betekent het creëren van meer partnerschappen tussen scholen en culturele instellingen en eigendommen, waaronder werelderfgoedsites, evenals de culturen, tradities en festivals die zijn ingeschreven op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed van de mensheid. Lees het Unesco-raamwerk voor cultuur- en kunsteducatie
Lees meer
3 weken geleden
Jongerenbudget (12-18 j.)
Ook in 2024 kunnen jongeren hun dromen waarmaken. We voorzien maar liefst 40 000 euro om samen met jongeren aan de toekomst van onze stad te bouwen. Geef je les aan jongeren tussen 12 en 18 jaar? Ga dan samen met hen aan de slag om hun idee in te dienen. Hoe? De jongeren kunnen hun projectideeën vanaf september indienen via het inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde. Deze projecten moeten aan volgendel voorwaarden voldoen: De indiener moet tussen de 12 en 18 jaar zijn. Het project wordt gerealiseerd in Dendermonde of deelgemeenten. Het idee ontvangt geen andere subsidies van de stad. Het project kost max. 10 000 euro. De indiener levert zelf een bijdrage bij de realisatie. Alle stappen op een rij Van 1 september tot 31 oktober kunnen jongeren projecten indienen. Van 1 tot 15 november bepalen we welke projecten voldoen aan de voorwaarden. We nemen contact op met de indieners voor feedback of om extra info te vragen. Vervolgens legt het college van burgemeester en schepenen de definitieve lijst van de gekozen voorstellen vast die doorgaan naar de volgende fase: de stemronde. Van 16 tot 30 november kan iedereen via denkmee.dendermonde.be stemmen op zijn of haar 3 favoriete ideeën. Projecten met meer dan 100 stemmen gaan automatisch naar de volgende fase. Van 1 tot 31 december zal de jury geldige inzendingen, met voldoende stemmen, analyseren en bespreken. De jury bepaalt over welke projecten het budget van 40 000 euro verdeeld zal worden. In januari maken we bekend welke projecten effectief worden uitgevoerd. Maak je leerlingen tussen de 12 en 18 jaar dus warm om een idee in te dienen en wie weet kunnen ze mooie projecten realiseren zoals een aantal jongeren voor hen al deden in 2023.
Lees meer
1 maand geleden
Milieuboot
In het najaar 2024 en het voorjaar 2025 organiseren we, met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, educatieve milieuboottochten in Dendermonde. Van 4 tot 20 september 2024 op de Dender tussen Aalst en Dendermonde Van 21 september tot 1 oktober 2024 op de Zeeschelde tussen Dendermonde en Temse Van 17 tot 28 maart 2025 op de Zeeschelde tussen Dendermonde en Schellebelle   Op weekdagen zijn de tochten bedoeld voor leerlingen van de derde graad LO en de eerste graad SO. De derde graad SO is ook welkom voor de onderzoekscompetenties of een STEM-project.   Is het mogelijk de milieuboottochten mee bekend te maken bij de scholen in Dendermonde?   Hierbij onze scholenfolder. Ze kunnen online inschrijven. Meer info op vindt u op https://www.milieuboot.be/educatieve-milieuboottochten/scholen/scholen.php.   In het weekend en op woensdagnamiddag zijn steden en gemeenten, milieuraden, verenigingen, vriendengroepen, families en individueel geïnteresseerden van harte welkom aan boord. Volgende dagen zijn mogelijk op de Zeeschelde met vertrek en aankomst in Dendermonde: Woensdagnamiddag 4 september 2024 – van 13u tot 16.30u Weekend van 7-8 september 2024 – van 10u tot 13u en van 14u tot 17u Woensdagnamiddag 18 september 2024 – van 13u tot 16.30u Weekend van 21-22 september 2024 – van 10u tot 13u en van 14u tot 17u Woensdagnamiddag 19 maart 2025 – van 13u tot 16.30u Weekend van 22-23 maart 2025 – van 10u tot 13u en van 14u tot 17u Woensdagnamiddag 26 maart 2025 – van 13u tot 16.30u Weekend van 29-30 maart 2025 – van 10u tot 13u en van 14u tot 17u   Tijdens een milieuboottocht maken jongeren en volwassenen, onder deskundige begeleiding van onze lesgevers, kennis met alle aspecten van de waterloop in eigen streek, de omgeving, de stad aan het water, de scheepvaart, en de bedrijvigheid langs de waterweg. In het labo wordt de waterkwaliteit van de waterloop bepaald. Ze krijgen tips mee om duurzaam om te gaan met water en hoe ze kunnen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het programma kadert binnen de thema’s integraal waterbeheer, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en klimaat.  
Lees meer
1 maand geleden
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief Cultuurwijzer verandert van naam en wordt de nieuwsbrief Klasopstap9200. Klik hier om de laatste nieuwsbrief te kunnen lezen. 
Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat er allemaal op stapel staat?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief